ew

IJSALUT Centre Salut Integral

Ronda Monestir Nº 90 Banyoles

972 57 35 33    [email protected]

Adults

Avaluació, diagnòstic i tractament:

Alteracions de la veu ( Disfonies orgàniques i disfonies funcionals)

Alteracions de la parla ( dislàlies, retard de parla i disfèmia)

Deglució Atípica, respirador bucal, disfagia

Alteracions del llenguatge oral ( retards en l’adquisició del llenguatge, disfàsia, afàsia, transtorn específic del llenguatge T.E.L)

Alteracions del llenguatge escrit (dislexia, disgrafia i disortografia)

 
DIFERENTS TRASTORNS COGNITIUS:

La logopèdia en l'àrea dels trastorns cognitius (llenguatge, memòria, atenció, funcions executives, raonament, càlcul, etc.) implica un ventall ampli d'atenció a persones amb malalties o lesions neurològiques de causa diversa (AVC, traumatismes, malalties degeneratives, seqüeles neuroquirúrgiques, etc.).

  • Les afàsies
  • Els trastorns cognitius
  • Les disàrtries
  • Les disfàgies
  • ijsalut logopedia
ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Per aquelles persones amb funcions cognitives alterades.

DISFÈMIA

Es presenta en adults que manifesten dificultats en el ritme i melodia de la parla.

VEU

per aquelles persones que pateixen desconfort vocal, tinguin alterats o no alguns dels paràmetres acústics de la veu (timbre, to i intensitat). Aprenentatge de la veu esofàgica: per aquelles persones a qui s'ha realitzat una escissió total o parcial de laringe i s'ha de buscar i incorporar una nova veu.

ALTRES SERVEIS PER A L'ADULT

Logopèdia Banyoles ofereix també altres serveis per als adults:

Estimulació cognitiva (grups de 5-10 persones)
Sessions de tècnica vocal (individual o grups)

ImprimirCorreo electrónico